به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای خوزستان ، مأموران نیروی انتظامی تهران بزرگ سارق «BRT» پایتخت را دستگیر کردند.

با انتقال متهم به پایگاه سوم پلیس آگاهی، بلافاصله وی بنام واقعی حبیب ۴۷ ساله و به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار و حرفه ای در زمینه ارتکاب سرقت به شیوه جیب بری مورد شناسایی قرار گرفت.

بررسی سوابق حبیب نشان داد که وی دارای حداقل ۶ سابقه دستگیری از سال ۱۳۷۶ تاکنون بوده و بارها توسط کارآگاهان پایگاه های دوم، سوم و هفتم پلیس آگاهی دستگیر و روانه زندان شده است.

این سارق صراحتا به ده ها فقره جیب بری در خطوط« BRT» اعتراف کرد.

Share This:

نظر شما!!