به گزارش پایگاه خبری صدای خوزستان به نقل از علی اکبر کسائیان، در خصوص جلسه امروز دادگاه مطبوعات که به ریاست قاضی شقاقی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، گفت: مدیر مسئول روزنامه صبا به اتهام افترا و نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. همچنین دو متهم دیگر در این نشریه با اکثریت آرا مجرم شناخته نشدند. ضمنا هیئت منصفه دادکاه مطبوعات با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانست.

وی در ادامه افزود: مدیر مسئول خبرگزاری دانشجو به اتهام توهین به مسئولان عالی نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته شد، البته هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اکثریت آرا متهم را مستحق تحفیف دانست.

Share This:

نظر شما!!