به گزارش پایگاه خبری صدای خوزستان ، اگرچه گفته می شود آمریکا یکی از ثرتمندترین کشورهای جهان است اما براساس آمارها و گزارش های سازمان جهانی غذا، بیش از ۴۸ میلیون آمریکایی (۱نفر از ۷ نفر) در فقر شدید به سر می برند.

در واقع روزانه ۴۸ میلیون نفر در این کشور محتاج غذایی هستند که ۶۰میلیون نفر در قشر مرفه آن را دور می ریزند. به گفته یک شهروند آمریکایی موضوع کلی، کمبود غذا و امکانات نیست بلکه نابرابری تقسیم آن است.

از این رو طرحی در دست آزمایش است که در آن شرکت خدمات پستی آمریکا که در گذشته به بیش از ۳۰ هزار مشترک خدمات رسانی می کرد، می تواند در انتقال غذا و مایحتاج زندگی به نیازمندان کار کند. البته این اشتراک ها امروزه به صورت دیجیتال درآمده است و ناوگان پستی این کشور عملا کارآیی خود را از دست داده است.

از این رو برنامه ریزی هایی شده است که از این شبکه وسیع و ماشین های آن برای ارسال غذا و خوار و بار به نیازمندان و یا سازمان های خیریه حتی در دورترین نقاط استفاده شود. در این طرح به جای اینکه امکانات و ماشین های پستی از دور خارج و بی استفاده شود، دوباره در چرخه کار و خدمات رسانی برای منافع عمومی استفاده می شود.

Share This:

نظر شما!!