به گزارش پایگاه خبری صدای خوزستان ، احمد توکلی گفت: بر اساس قانون، تمام مصوباتی که موجب حق دسترسی به اطلاعات عمومی است باید در معرض دید مردم قرار گیرد و فردی اجازه ندارد که با الحاق یک مهر محرمانه به بسیاری از اسناد، جلوی انتشار آن و اطلاع همه مردم از جزئیات اطلاعاتی راجع به یک مطلب را بگیرد، مگر در مواردی که به امنیت ملی مربوط است. در غیر این صورت، حق مردم است در مورد مواردی که حق و تکلیف برای آنها مشخص کرده، اطلاعات لازم را داشته باشند.

نماینده مجلس نهم شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال آلودگی آب تهران کشنده نیست و اگر اعلام شود، ممکن است جامعه را مضطرب کنیم نظیر این موضوع هم مسائلی هستند که به امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ارضی مرتبط است و تنها در محدوده زمانی خاصی باید کتمان شوند و وقتی که مشکل برطرف شد، آن زمان می توان مردم را در جریان جزئیات آن قرار داد. اگر بخواهیم کشور نجات یابد، شفافیت باید سوار بر رفتار مسئولان شود، اما اگر این کار صورت نگیرد، کار پیش نخواهد رفت.

به گفته توکلی قانون درآمدها و دارایی های مسئولان باید به درستی اجرایی شود، با اینکه اعلان نسبت سببی و نسبی مسئولان هر دستگاهی با کارکنان آن دستگاه هم باید معلوم شود و باید مشخص شود که فلام فرد بعنوان رئیس یک سازمان معین، با تمام کارکنان چه نسبتی دارد. این نسبت باید آشکار شده تا معلوم شود که این فرد در آن اداره، چه قدر از بستگان خود استفاده کرده است.

وی پدیده درهای چرخان را از جمله معضلات دیگر در ایران دانست و گفت: درهای چرخان اصطلاحی است که از مهاجرت افراد بخش دولتی به بخش خصوصی و از بخش خصوصی به دولت حکایت دارد که باید قانون مشخص کند که تا چه حدی این امر مجاز است، چراکه کسی که در بخش دولتی سی سال معاون وزیر و وزیر بوده، به محض ورود به بخش خصوصی می تواند از اطلاعات آن استفاده کند و خیانت کند.

توکلی گفت: در رابطه با «درهای چرخان»، دنیا تدابیر خیلی خوبی اندیشیده به عنوان مثال رئیس فدرال رزرو و بانک جهانی تا ۵ سال نمی توانند سهام هیچ بانکی را بخرند یا تا سال ها حق کار در بخش خصوصی را ندارند. اگر شفافیت زیاد شود، مبارزه با فساد آسان خواهد شد و از فساد جلوگیری می شود، ضمن اینکه از خطر سقوط کشور را نجات دهد.

Share This:

نظر شما!!