به گزارش سیروس کریمی خبرنگار پایگاه صدای خوزستان ، الهام امین زاده عصر یکشنبه در نخستین جلسه هماهنگی اجرای منشور حقوق شهروندی میان دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور باید دستگاه های اجرایی تا ۱۰ اسفند ماه گزارش های خود را در مورد اجرای حقوق شهروندی ارائه کنند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی فردی که دغدغه حقوق شهروندی دارد و از پس کار بر می آید را معرفی کنند.

مشاور و دستیار ویژه رئیس جمهور در اجرای منشور حقوق شهروندی گفت: بر اساس قانون اساسی منشور حقوق شهروندی دستور کار دولت است و رونمایی از منشور حقوق شهروندی قبول دولت یازدهم برای اجرای این مسئولیت است. البته استنباط های گوناگونی از این منشور است و دستگاه های اجرایی باید این منشور را تبیین کنند.

الهام امین زاده اظهار کرد: ما با آموزش و پرورش و رسانه ملی برای این آموزش ها بسیار کار داریم. در میان ۴ تا ۱۸ ساله ها نیاز به حضور در اردوها و برنامه های جنبی برای آموزش داریم. ما سند های استراتژیک را تعریف کردیم که دستگاه ها آن دسته از حقوقی که پشتوانه قانونی ندارند ارائه کنید تا در هیئت وزیر آن مطرح شود.

مشاور و دستیار ویژه رئیس جمهور، گفت: به رئیس جمهور نامه ای نوشتم که با همکاری ngoها هر مصوبه ای که به هیئت وزیر آن می آید باید پیوست حقوق شهروندی هم داشته باشد.

وی اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی بر اساس ساختار حقوقی کشور مصوبات و دستورالعمل ها و قوانین خودش را دارد. البته قوه قضائیه اعلام آمادگی کرده تا لوایح قضایی مرتبط با منشور برای برخورد با عدم اجرای آن را تدوین کنند.

امین زاده گفت:  کارگروه کشوری و کارگروه های استانی در حال فعالیت هستند. حتی برخی استانها منشور و هشدارها را منتشر و توزیع کردند.

Share This:

نظر شما!!