به گزارش پایگاه خبری صدای خوزستان  یک مقام قضایی گفت: آمارها این پیام را برای ما دارند که هرچه قدر در بحث پیشگیری از جرم فرار از خدمت سرمایه گذاری کنیم باز کم انجام داده ایم. رسم انصاف نیست که در خدمت سربازی، با فروش و به اصطلاح معافیت سربازی دم از عدالت بزنیم. برخی از جوانان با دیدن ناعدالتی در این تکلیف قانونی، زیاد رغبت به خدمت مقدّس سربازی ندارند.

وی گفت: متأسفانه بدین ترتیب قداست خدمت سربازی رفته رفته در جامعه از بین می رود و به عنوان خدمت اجباری به آن نگاه می کنند و به‌نظرم اگر این مشکل فرهنگی را حل کنیم مطمئن باشید بحث فرار از خدمت نیز رفته رفته حل خواهد شد.

این مقام قضایی با بیان اینکه ما به دیده تقدّس به خدمت سربازی می نگریم و بر این مهم هم باور داریم، تصریح کرد: این چه جور تقدّسی است که خرید و فروش می شود. اگر خدمت سربازی تکلیف شرعی و قانونی است با پول چگونه ساقط می شود؟

Share This:

نظر شما!!