به گزارش پایگاه خبری صدای خوزستان ، ساعت ۵:۰۱ صبح پنجشنبه ۹۵/۱۲/۵ در یک انبار لاستیک در بزرگراه آزادگان شهرک فیروز بهرام آتش‌سوزی رخ داد.

محل حادثه انباری که هزار متر مربع بود محل نگهداری لاستیک، ضایعات لاستیک های خرد شده و بشکه های اسقاطی بود.

همچنین این آتش سوزی به انبار مجاور که محل نگهداری کارتن و بشکه های حاوی مواد نگهداری بود گسترش پیدا کرد.

در محل حادثه دو کانکس نیز وجود داشت که علاوه بر دو انبار، این دو کانکس هم در آتش سوختند.

سرانجام عملیات اطفا حریق ساعت ۹ صبح به اتمام رسید.

Share This:

نظر شما!!