به گزارش پایگاه خبری صدای خوزستان /غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان در مورد علت تصمیم دولت جهت رایگان منظور نمودن هزینه برق بهمن ماه در خوزستان گفت: همانطور که میدانید یکی از شعارهای عمده دکتر روحانی در مقطع انتخابات تدوین منشور حقوق شهروندی بود و اینکه به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی دولت و دستگاه های مختلف موظف و مکلف به رعایت آن خواهند شد.
استاندار خوزستان افزود: بحمدالله رئیس جمهور در دی ماه سال گذشته منشور حقوق شهروندی را پس از ساعت ها کار شبانه روزی حقوقدان های بزرگ کشور به مردم عزیز عرضه داشت و تاکید کرد و دستور داد که همه دستگاه ها موظف به رعایت آن هستند و این حقوق را از جمله حقوق اولیه مردم دانست که باید در این زمینه با اهتمام ویژه مطالبه کنند.
شریعتی عنوان کرد: از این بابت یکی از مسائلی که دولت را در معرض آزمون برای رعایت منشور حقوق شهروندی قرار داد مساله قطعی برق در خوزستان بود.
استاندار تصریح کرد: شخصا خدمت رئیس جمهور رسیدم و به ایشان توضیح دادم که بالاخره برق یک خدمتی است که از سوی دولت به مردم ارائه می شود و وزارت نیرو و شرکت توزیع برق این خدمت را ارائه میدهند و در بهمن ماه این خدمت با خدشه مواجه شده و لازم است شرکتهای توزیع برق استان ، اهواز و همچنین توانیر نسبت به این خدمتی که در بهمن ماه به خوبی ارائه نشده است پاسخگو باشند و تاوان آن را بدهند و به نوعی در این زمینه جبران خسارت کنند و این امر جزو حقوق اولیه شهروندان خوزستان می باشد که در بهمن ماه این خدمت به خوبی به آنها ارائه نشده است.
مقام عالی دولت در استان ادامه داد: با توجه به اینکه رئیس جمهور بحمدالله از حقوقدانان برجسته کشور است این پیشنهاد را کاملا پذیرفت و بر آن صحه گذاشت و تاکید کرد که ما اگر بخواهیم منشور حقوق شهروندی را رعایت کنیم جبران این نقصان و خسارت در تامین برق مردم خوزستان در بهمن ماه اولین و بهترین اقدام در راستای تحقق منشور حقوق شهروندی است و شروع اجرای عملی آن از سوی دولت به شمار می رود.
استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که دولت تدبیر و امید در رعایت حقوق شهروندی پیشگام و پیشقدم شد و منشور حقوق شهروندی را تدوین و ارائه کرد و خودش هم در اجرای آن پیشگام و اولین بود و از این بابت این اقدام در بخشودگی هزینه برق مردم خوزستان در بهمن ماه جزو حقوق حقه مردم بوده که مطالبه شده است و دولت هم با پذیرش استدلال منطقی نسبت به این درخواست تمکین کرده و دولت در راستای حفظ حقوق مردم و همچنین اجرای حقوق شهروندی در کشور پیشقدم شد و وزارت نیرو و شرکت توانیر را ملزم به جبران خسارت وارده به مردم خوزستان نموده است و این اقدام نشاندهنده پیشگام بودن دولت در رعایت منشور حقوق شهروندی است.
شریعتی یادآور شد: دولت با وجود تنگناهای مالی نسبت به یکی دیگر از وعده هایش پایبند ماند تا انشاءالله در راستای دولت راستگویان و درستکاران به حرکت خودش ادامه دهد.

Share This:

نظر شما!!