به گزارش پایگاه خبری صدای خوزستان ، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از استخدام یک هزار و ۸۰ نفر نیروی پیمانی و ۴۱۴ نفر دانشجوی متعهد خدمت برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، محمد تقی زاده با تاکید بر نیاز شدید استان به معلم در دوره ابتدایی افزود: سهمیه استخدام پیمانی برای دوره ابتدایی شامل ۶۰۱ نفر و برای سایر مقاطع ۱۰۰ نفر خانم و ۳۷۹ نفر مرد است. همچنین، سهمیه پذیرش دانشجو، تعداد ۲۳۵ نفر برای دوره ابتدایی و سایر دوره ها ۵۴ نفر خانم و ۱۲۵ نفر مرد است.
تقی زاده با اشاره به ثبت نام داوطلبان از طریق سایت سنجش افزود: داوطلبان می توانند با ثبت نام در آزمون استخدام پیمانی از این فرصت بهره مند شوند.
وی تشریح کرد: مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات با توجه به هماهنگی های انجام شده برای تامین نیروی انسانی، نیاز برخی استان ها را می گیرد و سهمیه ای به آنها اختصاص می دهد. در سال جاری، در صورت صدور مجوز، ۲۵ هزار نفر از طریق آزمون استخدام پیمانی در سراسر کشور جذب وزارت آموزش و پرورش خواهند شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با توجه به هماهنگی های انجام شده برای تامین منابع انسانی مورد با صدور مجوز ردیف استخدامی، قرار است تعداد ۲۵ هزار نفر از طریق آزمون استخدام پیمانی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸، و همچنین پذیرش ۱۵ هزار نفر دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه های وابسته برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ، در سال جاری ، جذب آموزش و پرورش شوند.

Share This:

نظر شما!!