معاون وزیر کشور با بیان اینکه مشکل قطار شهری اهواز مشکل مالی نیست، گفت: اکنون اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه قطار شهری اهواز موجود است و باید پیمان‌کار صورت وضعیت کرده و اعتبارات لازم را اخذ کند.

به گزارش صدای خوزستان / هوشنگ خندان‌دل ، درباره پروژه قطار شهری اهواز با بیان اینکه مشکل قطار شهری اهواز مشکل مالی نیست، اظهار داشت: از سال ۹۲ در حال پیگیری پروژه قطار شهری اهواز هستیم و همیشه آمادگی خود را از نظر تامین مالی و به بهره‌وری رساندن پروژه مترو اعلام کردیم.

وی افزود: مشکل قطار شهری اهواز این است که بین کارفرما و پیمان‌کار اختلاف نظر وجود دارد و سبب تقریبا توقف کار شده به طوری که در مدت ۳ سال گذشته ۲٫۵ درصد پیشرفت کاری حاصل شده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به اعتبارات هزینه شده جهت اجرای پروژه قطار شهری اهواز گفت: مجموعا در مدت ۳ سال گذشته شاید ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قطار شهری اهواز هزینه شده در حالی که اکنون منابع مالی آماده هزینه شدن، وجود دارد اما پیمان‌کار آمادگی اجرا ندارد.

وی درباره عدم برکناری پیمان‌کار قطار شهری اهواز تصریح کرد: اکنون به پیمان‌کار تا اواخر اردیبهشت ماه فرصت دادیم که کار را انجام دهد در غیر این صورت از طریق شورای عالی فنی اقدام می‌کنیم.

خندان‌دل ادامه داد: نوبخت به قول خود عمل کرده و اکنون اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه قطار شهری اهواز موجود است و باید پیمان‌کار صورت وضعیت کرده و اعتبارات لازم را اخذ کند.

Share This:

نظر شما!!