به گزارش صدای خوزستان ، همزمان با روز ارتش و همراه با تمام تمام نقاط کشور ویژه برنامه‌های این روز انجام شد.

نیروهای مسلح استان خوزستان در رژه امروز توان دفاعی و زرهی خود را به نمایش گذاشتند.

رژه خودرویی و موتوری؛ نمایش ادوات زرهی و دفاعی سنگین و نیمه سنگین؛ رژه چتربازان و پریدن از بالگرد از دیگر برنامه‌های انجام شده بود.

Share This:

نظر شما!!