به گزارش صدای خوزستان ،محسن دهانزاده گفت: اين عمليات طي يك سال گذشته با حدود ۱۲۰۰  دكل روز و  با هدف حفظ و افزايش ظرفيت توليد نفت خام انجام شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل آن ۵۷ درصد افزايش يافته است.

وی با اشاره به این مطلب که در بیش از ۹۰ مورد از عملیات های فوق، از دستگاه های سیار فراورش نفت(MOT ) استفاده شده ، اظهار داشت : بکارگیری دستگاه های فرآورش سیار در این اقدامات موجب بازیافت بیش از ۱۱۸ هزار بشکه نفت گردیده و تمامی این موارد در شرایط ایمن و بدون حادثه و به منظور جلوگیری از سوزاندن نفت در گودال سوخت و اجتناب از آلودگی زیست محیطی انجام شده است.

دهانزاده افزود: در سال ۱۳۹۵ همچنين ۲۷ حلقه چاه با ۱۱۶ دكل روز با بكارگيري بسته سيار توليد و تزريق نيتروژن و بدون استفاده از دستگاه لوله مغزي سيار تعمير شد.

وی تصريح كرد: مجموع تعميرات صورت گرفته باعث افزايش ۹۲ هزار و يكصد بشكه در روز به ظرفيت توليد نفت شركت بهره برداری نفت و گاز کارون شده است كه تحقق اين دستاورد حاصل  برنامه ريزي و تلاش كليه واحدهاي  فني ، عملياتي و پشتيباني  این شركت و مديريت امور فني مناطق نفتخیز جنوب به ويژه معاونت مهندسي نفت و حفاري بوده است .

مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز كارون خاطرنشان كرد: توان توليد نفت خام اين شركت هم اكنون بيش از يك ميليون و سي و پنج  هزار بشكه در روز است كه از ميدان هاي اهواز، منصوري، رامين و آبتيمور استحصال مي گردد.

Share This:

نظر شما!!