به گزارش صدای خوزستان ، سیدکریم حسینی‌ با اشاره به جلسه‌ای که با حضور حجت‌الاسلام رئیسی داشتند، اظهار داشت: ستادهای انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در سراسر استان‌های کشور راه‌اندازی و فعالیت‌های تبلیغی خود را آغاز کردند.

وی با اشاره به این که در خوزستان نیز ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی فعالیت خود را آغاز کرده و هماهنگی‌های لازم با ۲۷ شهرستان انجام شده است، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود طی دو روز آینده ستادهای شهرستانی نیز راه‌اندازی شوند.

رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در استان خوزستان با اشاره به ایجاد کمیته‌های مختلف به ویژه در زمینه اقشار و همچنین تعیین رؤسای واحدهای گوناگون ستادهای انتخاباتی، گفت: رویکرد ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در خوزستان باتوجه به اجماع قابل توجه در سراسر کشور، استمرار این وحدت تا روز انتخابات است.

حسینی با اشاره به مشورت با گروه‌های گوناگون سیاسی و شخصیت‌های مختلف برای آغاز فعالیت ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در خوزستان، عنوان کرد: حجت‌الاسلام رئیسی در جمع رؤسای ستادهای انتخاباتی بر پذیرش همه مردم و امکانات برای حضور آحاد ملت در انتخابات تأکید داشتند که این مسئله را مبنای کار خود قرار داده‌ایم.

وی با بیان این که برای حضور مردم در انتخابات از همه اقشار مختلف جامعه و گروه های سیاسی استقبال می‌کنیم، ادامه داد: خوزستان باتوجه به ارتباط های ستاد مرکزی با این استان، شاهد استقبال حداکثری مردمی بوده است.

رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در استان خوزستان با تشریح اصول انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: سیاست حجت‌الاسلام رئیسی برای انتخابات به دور از تخریب رقبای انتخاباتی، معرفی کاندیداها، شخصیت‌ها و عملکرد آنها طی چند سال اخیر است.

حسینی اخلاق مداری و قانون مداری را اصل دیگر حجت‌الاسلام رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری برشمرد و تاکید کرد: قطعا پایبندی به این دو اصل تا روز رأی‌گیری در همه ستادهای انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در زمینه تبلیغات انتخاباتی تأکید حجت‌الاسلام رئیسی ساد‌گی و عدم تجمل در معرفی کاندیداهاست، خاطر‌نشان کرد: در ستادهای انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی استفاده از ابتکارهای جوانان و کارهای تبلیغاتی مجاز مد نظر است؛ تأکید حجت‌الاسلام رئیسی برای تبلیغات و ستادهای انتخاباتی، عدم اذیت و آزار هیچ شخصی حتی همسایه های ستادهاست.

رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی در استان خوزستان با اشاره به اینکه در ستادهای انتخاباتی از افراد خوش‌نام و خوش‌سابقه استفاده می‌کنیم و به دنبال جذب حداکثری در سراسر استان به ویژه شهرها، روستاها و محلات هستیم، گفت: ستادهای انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی به انتخابات سالم و در چارچوب قانون معتقد است و همه حامیان خود را به رعایت قانون و عدم تخریب تا روز پایان انتخابات دعوت می‌کند.

Share This:

نظر شما!!