به گزارش صدای خوزستان :شرکت سهامی پشتیبانی امور د ام خوزستان هادی سلامات اظهار کرد: در سال ۹۵ از مجموع ۲۵۰ هزار تن ذرت تر که از کشاورزان دریافت شد، ۲۰۲ هزار تن ذرت خشک باقی ماند که این میزان در قالب بورس به فروش رسید.

وی افزود: قیمت تضمینی در نظر گرفته‌شده برای محصول ذرت ۱۰ هزار و ۳۶۸ ریال بود که در بورس با قیمت هر کیلو حدود ۷۰۰ تومان به فروش رسید.

سلامات تصریح کرد: همه مطالبات ذرتکاران استان در سال ۹۵ پرداخت شده است و کشاورزان همه مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به این نکته که برخی از کشاورزان در خصوص پرداخت مطالبات خود در سال ۹۴ اعتراض‌هایی مطرح کرده‌اند، عنوان کرد: طبق پیگیری‌های شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان کلیه مطالبات کشاورزان در سال ۹۴ به آن‌ها پرداخت شده، اما اگر کشاورزی مدعی است که پول خود را به طور کامل دریافت نکرده است، با مراجعه به شرکت نسبت به پیگیری حقوق آن‌ها اقدام خواهیم کرد.

سلامات ادامه داد: شرکت پشتیانی امور دام بر اساس کیفیت و رطوبت، ذرت تولیدی کشاورزان را از آن‌ها دریافت و در قالب فرمول جدول پاکی، حقوق و مطالبات کشاورزان را پرداخت می‌کند و در این زمینه همه مطالبات ذرتکاران در سال ۹۴ و ۹۵ به آن‌ها پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۷ هزار و ۸۰۰ کشاورز خوزستانی ذرت خود را در قالب بورس به فروش رسانده‌اند که مطالبات همه این کشاورزان به آن‌ها پرداخت شده است و اگر کسی نسبت به پرداخت مطالبات خود در سال ۹۴ اعتراضی دارد، اعلام کند و ما نسبت به پیگیری حقوقش اقدام خواهیم کرد.

Share This:

نظر شما!!