یک فعال اجتماعی گفت: حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب اجتماعی و تقسیم ناعادلانه بودجه و ثروت می تواند مولد سایر آسیب های اجتماعی هم باشد

به گزارش صدای خوزستان،نبی مزرعاوی  آیا شایسته ی اهواز است که با وجود ظرفیت های عظیم و منابع خدادادی نفت و گاز، صنعت و کشاورزی از محرومیت، شیوع امراض سرطانی، آلودگی هوا، حاشیه نشینی و مشکلات بهداشتی بی شمار رنج ببرد؟

مزرعاوی افزود: هیچ وجدانی قبول نمی کند علیرغم تمامی این امکانات اهواز حتی یک نفر حاشیه نشین داشته باشد و بی توجهی نسبت به این معضل می تواند برای امنیت استان و نظام دردسر ساز باشد.

وی توضیح داد: حال باید به شرایط کنونی و مشکلات جمعیت حاشیه بنگریم. جمعیت حاشیه نشین معمولا به دلیل توسعه نیافتگی این مناطق از کمبود امکانات بهداشتی، درمانی و اقتصادی در رنج هستند و حتی در بسیاری مواقع از وجود ابتدایی ترین امکانات زندگی مثل: آب شرب سالم، گاز، برق، آسفالت، فضای آموزشی و تفریحی و نیز مراکز درمانی مجهز محروم بوده و مشکلات زیادی را متحمل می شوند.

مزرعاوی یاداور شد: حقیقت آن است که حاشیه نشینی به عنوان یک آسیب اجتماعی و تقسیم ناعادلانه بودجه و ثروت می تواند مولد سایر آسیب های اجتماعی هم باشد. شهرداری باید تدابیر جدی و تخصصی برای بهبود وضعیت موجود را اتخاذ کند و شورا نیز گام به گام با نظارت دقیق، مسیر را برای بهبود وضعیت موجود هموار کند.

Share This:

نظر شما!!