به گزارش صدای خوزستان ،حسین حیدری در خصوص انتصاب شهردار جدید کلانشهر اهواز اظهار کرد: دو گزینه مد نظر شورای شهر اهواز برای انتصاب شهردار جدید از افراد غیربومی هستند که یکی از این گزینه ها شهردار شهر اصفهان است که در پی بازدید یک روزه ایشان از سطح شهر بنا است با توجه به برنامه ها و رزومه کاری هم اعضای شورا و هم خود شهردار پس از بررسی های لازم تصمیم گیری کنند و قرار است که تا پایان این هفته اعلام شود.

وی با اشاره به انتقاداتی که در پی انتشار خبر مطرح شدن  انتخاب شهردار غیربومی شد،  ادامه داد:  هر شهردار بومی و غیر بومی نقاط ضعف و نقاط قوتی دارد اما تجربه من این را می گوید در صورتی که  یک شهردار غیر بومی باشد و تجربه شهرداری در کلانشهر ها را داشته باشد موفق تر از یک شهردار بومی در شهر اهواز است.

عضو جدید منتخب شورای شهر جدید اهواز گفت: ساختار شهرداری ها از لحاظ منابع بودجه، سرفصل ها، تشکیلات اداری آنها  به عنوان مثال شهرداری اهواز و شهرداری اصفهان مشابه است که با این وجود لازم نیست شهردار جدید این سیاست های کلی را از نو آموزش ببیند اما یک تعداد مسائلی است که باید به آنها دقت کرد.

حیدری عنوان کرد: با توجه به اینکه شهرداری برخی از پروژهای خود را به مناقصه میگذارد لذا آگهی های عمومی به فعالیت شهردار غیر بومی در زمینه مناقصه کارهای شهرداری مشکلی ایجاد نمی کند و هر شهرداری باید به قانون و در چارچوب ضوابط عمل کند و همچنین به آیین نامه های شهرداری احترام بگذارد.

وی گفت: مطرح کردن و  انتخاب شهردار غیر بومی  پس از سی و هفت سال در شهرستان اهواز رخ می دهد که شاید بتوان از جمله موارد مثبت در شورای شهر پنجم به حساب بیاید زیرا مردم در پی این ادوار هیچگاه از وضعیت شهر و شهرداری کلانشهر اهواز راضی نبودند و این نارضایتی عملکرد ۳۷ ساله شهردار های بومی را نشان می دهد به طوری که این امر در میان شهروندان به خوبی مشهود است لذا باید در انتخاب شهردار جدید تغییر رویه ای صورت بگیرد.

وی در پایان گفت: سه گزینه آقایان فلسفی و باباپور به همراه من از گزینه های ریاست شورای شهر اهواز هستند که در اولین جلسه شورای شهر در فرمانداری به تاریخ یکم شهریور انتخاب خواهد شد.

Share This:

نظر شما!!