یک دستگاه ولو کانتینری در محور ماهشهر- اهواز آتش گرفت.

 به گزارش صدای خوزستان ،این ولو کانتینری حامل ۲ تن پودر اسید پرفتالیک بود که آن به صورت کامل در آتش سوخت.

گفتنی است که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته است.

Share This:

نظر شما!!