صدای خوزستان، در نشست ستاد بحران استان خوزستان محمد قاسمی‌نژاد عنوان کرد: امسال سطح زیر کشت برنامه‌ریزی شده استان خوزستان در محصولات زراعی باغی و نیشکر در مجموع ۸۵۰ هزار هکتار کشت آبی و دیم است.

وی در تشریح میزان خسارت‌های ناشی از خشکسالی امسال بر محصولات کشاورزی استان از نظر حوضه‌ای گفت: در حوضه کارون کل سطح زیر کشتی که خسارت بر آن وارد شده، ۲۳۷ هزار ۶۵۰ هکتار است که به تفکیک شامل محصولاتی چون گندم، جو، چغندر قند، کلزا، سایر محصولات سبزی و صیفی، نیشکر و باغات میوه است که برآورد میزان افت تولیدی که از این سطح اعلام شده چیزی در حدود ۲۱۰ هزار تن، با ارزش ریالی چهار هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال است.

قاسمی‌نژاد در مورد میزان خسارت‌های ناشی از خشکسالی در حوضه دز اظهار کرد: طبق بررسی انجام شده در این حوزه میزان خسارت‌ها در سطح زیر کشتی بالغ بر ۱۷۴ هزار هکتار چیزی در حدود ۲۴۸ هزار تن میزان افت تولید است که برآورد ریالی خسارت آن هم که تا ۲۰ دی‌ماه برآورد شده چیزی در حدود سه هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال می‌باشد.

این مقام مسئول سطح زیر کشت حوضه کرخه را امسال ۱۲۲ هزار هکتار اعلام کرد و افزود: افت تولیدی که براثر خشکسالی در این سطح زیر کشت بوجود آمده در حدود ۱۳۷ هزار تن بوده که برآورد ریالی این خسارت هم چیزی بالغ بر دو هزار و ۵۰ میلیارد است.

وی با بیان اینکه حوزه مارون نسبت به دیگر حوزه‌ها وضعیت بدتری را دارد عنوان کرد: در این حوزه مجموعاً ۸۷ هزار هکتار کشت شده که از این میزان چیزی در حدود ۸۸ هزار تن افت تولید و خسارت وارده هم یکهزار و ۴۵۸ میلیارد ریال است.

قاسمی‌نژاد وضعیت حوزه زهره را بسیار بسیار بد عنوان کرد و افزود: در این حوزه از ۴۳ هزار هکتار سطح زیر کشت حدوداً ۹۶ هزار ۶۹۸ تن افت تولید و یک هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

وی بیان کرد: خسارت خشکسالی امسال در محصولات زراعی و باغی که به صورت آبی کشت شده‌اند از لحاظ مساحت ۶۶۵ هزار هکتار و از لحاظ وزنی هم ۷۸۰ هزار تن محصول را نابود کرده که ارزش ریالی این خسارت هم یک هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال است.

قاسمی‌نژاد میزان خسارت وارده به محصولات زراعی و باغی کشت شده به صورت دیم استان را در مجموع ۲۲۰ هزار هکتار دانست و افزود: از این مقدار هکتار چیزی در حدود ۲۲۷ هزار تن محصول را تا این لحظه از بین برده که ارزش ریالی آن هم سه هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان در پایان با بیان اینکه در خشکسالی امسال میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی استان ۱۷ هزار و ۸۵۹ میلیارد ریال بوده تصریح کرد: از این مبلغ نزدیک به یک هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال مربوط به بخش دام و ۱۶ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال هم به بخش زراعی و باغی استان متعلق بوده است.

Share This:

نظر شما!!