صدای خوزستان: معاون اقتصادی استاندار خوزستان ضمن بیان این مطلب که در شرایط موجود ایجاد یک شغل جدید در استان، کار خیلی مشکلی است اظهار کرد: در حال حاضر باید تمامی ظرفیت و توان استان را در مسیر حفظ اشتغالهای موجود صرف کنیم و پس از اینکه توانستیم در این کار موفق شویم سپس به فکر ایجاد شغلهای جدید باشیم زیرا اکنون حفظ یک ظرفیت شغلی هم می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک خیلی بزرگی کند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان ادامه داد: ولی از آنجایی که برخی مجتمع‌ها آبزی پروی استان از جمله مجتمع پرورش ماهی آزادگان و شهید احمدیان به این قضیه اعتراض دارند و عنوان می‌کنند که دریافت آب از طریق سد تنظیمی در صورتی ملاک است که آب به صورت ثقلی و مستقیم به مزارع وارد شود نه اینکه به زحمت و با استفاده از پمپاژهای متوالی استصحال شود لذا براین اساس درخواست می‌کنند که میزان آب‌بهاء آنها براساس نرخ یک درصدی محاسبه شود.

وی بیان کرد: در مورد مزارع پرورش ماهی چوئبده هم با توجه به توافق قبلی نیز قرار براین شد که آب بهاء براساس میزان شوری آب تعیین شود یعنی اگر بالاتر از ۱۰ppt باشد رایگان و در غیر اینصورت مشمول طرح پرداخت پنج‌درصدی شود. لذا در این راستا گروه مشترکی از شیلات و آب و برق خوزستان اقدام به تعیین میزان شوری آب کرده و نهایتا این مقدار در حدود ۲/۵ برابر این میزان یعنی ۲۵ppt اعلام شد.

بحرینی در جمع‌بندی نهایی اظهار کرد: بنابراین با توجه به شرایط موجود، کارگروه و شورا نتیجه گیری کرده است که مزارع پرورش ماهی چوئبده از پرداخت هرگونه آب‌بهاء معاف و مزارع آزادگان و شهید احمیدیان نیز مشمول پرداخت آب‌بهاء یک درصدی شوند.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان پرورش ماهیهای تیلاپیا و سیباس را در استان منوط به اجازه محیط زیست دانست و گفت: برطبق توافق‌نامه‌ای که قبلا بین محیط زیست و شیلات استان منعقد شده است باید ابتدا مطالعات پژوهشی این کار توسط مرکز مطالعات شیلات جنوب انجام و سپس به این کار اقدام شود ولی متاسفانه به دلیل عدم تخصیص مالی، تاکنون هیچ گونه مطالعات صورت نگرفته است.

وی در پایان ضمن بیان این مطلب که در شرایط موجود ایجاد یک شغل جدید در استان، کار خیلی مشکلی است اظهار کرد: در حال حاضر باید تمامی ظرفیت و توان استان را در مسیر حفظ اشتغالهای موجود صرف کنیم و پس از اینکه توانستیم در این کار موفق شویم سپس به فکر ایجاد شغلهای جدید باشیم زیرا در شرایط موجود حفظ یک ظرفیت شغلی، هم می‌تواند کمک خیلی بزرگی به بهبود وضعیت اقتصادی استان کند.

Share This:

نظر شما!!